تاکید کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر تداوم برگزاری نمایشگاه خودرو تهران

جوان خودرو – سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر تداوم برگزاری نمایشگاه خودرو تهران ،گفت: برگزاری نمایشگاه خودرو تهران در دوران پسا برجام نشان از پویایی صنعت خودرو کشور دارد و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بربرگزاری

صنعت خودرو موفقیت‌های پسابرجامی دولت را در نمایشگاه خودرو تهران نمایش دهد

بورس‌نیوز – به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ستاد خبری نمایشگاه، سعید باستانی درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه خودرو تهران در دوران پسا برجام، گفت: برگزاری نمایشگاه خودرو تهران در دوران پسا برجام می تواند کمک بسیاری به رشد و